Välkommen till Oves BowlingService

Information ang. Motivs utbytesprogram av. Jackal, Jackal Carnage.

Den som önskar deltaga (byta ut) sin Jackal, Jackal Carnage skall senast 15/5, 2016 gå in på Motivs hemsida (Längst upp till höger, klicka på ball exchange) och fyll i uppgifterna som finns på sidan, www.motivbowling.com.

Om du gör detta kommer du att deltaga i utbytesprogrammet och få ditt klot utbytt mot ett så kallat "Limited Edition" som ska ersätta både Jackal och Jackal Carnage. I dagsläget vet man ej när leverans kommer att ske, troligtvis någon gång under Augusti -September .

Vi ber er att avvakta till månads skifte April-Maj. Om ev. ny information ang. annan typ (snabbare) av ersättning kan förekomma ev, med annat Motiv klot.

Detta är vad vi vet i dagsläget
Sandviken 2016 04 05

Uppdatering 2016-04-15

Nu har vi nya besked vad gäller utbytesprogrammet. Inatt fick vi klart med Motiv att bowlarna kan välja valfritt klot från deras produktlinje. Det kommer funka på samma sätt som innan, skillnaden kommer vara att kunden klickar i en annan ruta och där väljer vilket klot hen vill ha.

Om ni klickar på länken här och sen klickar på den amerikanska flaggan så ser ni hur det kommer se ut. Viktigt är att bowlarna fortfarande reggar via den svenska sidan.

Information från Motiv.

Som ni vet bestämde USBC den 15 mars 2016 att omedelbart återkalla godkännandet av Jackal/ Jackal Carnage. Vi arbetar hårt för att få dessa klot återinförda på godkännandelistan, men vi har förstått att vissa skulle föredra att vi istället började med utbytesprogrammet därför tar vi fram en blankett online som kommer att läggas ut så fort som den är testad och klar, ni kommer att få reda på när den är klar då vi kan lägga ut länken till era kunder. Denna blankett kommer efter dess utläggande vara giltig till den 15:e maj.

Var snäll att se till så att era kunder förstår att ifall de väljer att byta ut sitt klot med detta förfarande, så kommer de inte att kunna få tillbaka sin gamla Jackal om det skulle bli godkänt i ett senare skede.

Nedan beskriver hur utbytesprogrammet kommer att gå till väga.

  1. Bowlaren går in på MOTIV s hemsida och fyller i sin kontaktinformation, adress och namn på ´ proshoppen som klotet köptes av samt serienumret. Vi kommer också be kunden om att ladda upp en bild på klotet där serienumret framgår för att verifiera att serienumret är korrekt samt att klotet är i kundens ägo. När serienumret har blivit verifierat av MOTIV kommer ett officiellt kvittonummer utfördas till kunden via email. Detta kvittonummer kommer att följa med i processen.
  2. Vi håller på att ta fram ett speciellt klot för dessa MOTIV-bowlare – en begränsad utgåva av ett klot anpassat för banor med mycket olja liknande Jackalserien. Denna måste först bli testad och godkänd av USBC under de närmaste månaderna. Vi kan inte ge er ett exakt datum, men vi planerar att släppa den under tidig höst 2016.
  3. Denna begränsade utgåva kommer att fraktas till MOTIV s distributörer. De vill i sin tur frakta ´ över dem till proshopparna.
  4. När proshopparna får kloten kommer det att i varje 4-låda ligga dokument som beskriver till vem kloten är för. Proshopparna kan därefter meddela sina kunder när deras klot blir tillgängliga.
  5. När bowlaren blivit meddelad och kommer till proshoppen måste hen ta med sig sitt gamla klot för att byta ut mot det nya. Proshoppen måste därefter borra ut USBC-märkningen (se bild), ta kort på detta och ladda upp det på MOTIV s hemsida och kasta klotet. Vi kommer att ta fram ett online ´ dokument för detta.
  6. Byt inte ut ett klot åt en kund utan att få sett underlag som innefattar kvittonumret som utfärdats av MOTIV. Du måste matcha serienumret på klotet mot det som står på kvittot.

Nyhet! Ny metod att ta ur oljan ur klotet!

Nu har den kommit! Den ultimata klotrengörings tvätten som slår ut ALLT. Ugnar och andra metoder att ta ur olja ur kloten. Vi har nu införskaffat en ny ultraljuds tvätt, speciellt konstruerad för rengöring av Bowlingklot.

Rengör ytan, tar ur ALL olja ur klotet, återställer materialet till så nära ursprungs nivå det går.

De micro bubblor som bildas, slår ur olja och smuts ur porerna i klotets yta, och går även in på djupet i materialet och rengör löser upp olja med fantastiskt bra resultat.

Proshop

Vi är en Proshop för bowling sporten som säljer bowlingklot samt utför klotborrning, vi säljer även övriga tillbehör som bowlaren behöver för bowling sporten.

Leverantörer

Vi samarbetar med de i Sverige främsta leverantörerna av bowlingklot och tillbehör för bowling sporten.

IBPSIA

Som Proshop är vi certifierade och medlem i IBPSIA som är en utbildningsorganisation för Proshop och klotborrning inom bowling sporten. Bowlingklot finns i vikter från 6-16 pounds, klotborrning samt layouter utföres  med Dual angel tekniken.